Home/ADR, Gevaarlijke stoffen, Verkeersveiligheid, Vervoerspictogrammen/Brandbare vaste stoffen (ADR 4.1) sticker

Brandbare vaste stoffen (ADR 4.1) sticker

  • Op voorraad

  • Op werkdagen voor 15:00 besteld, zelfde dag verzonden

Artikelnummer: DS1000531

Vanaf 1.25

  • Zakelijk betaling op factuur mogelijk

  • Eigen productie

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand (ADR 4.1) stickers worden geleverd als vierkante stickers.

ADR
ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”.
Dit verdrag is gesloten in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève (Zwitserland) op 30 september 1957. Het trad in werking op 29 januari 1968. 39 landen zijn toegetreden tot het verdrag, waaronder België en Nederland.

De afkorting “ADR” wordt meestal gebruikt om de bijlagen bij het verdrag aan te duiden, waarin al de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn. Deze voorschriften worden door een commissie van deskundigen regelmatig (om de twee jaar) aangepast aan de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis; zo spreekt men van het ADR 2001, ADR 2003, ADR 2005… Vanaf 1 januari 2011 treedt een nieuwe set wijzigingen in werking.

De voorschriften in het ADR zijn gebaseerd op de “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods”, uitgegeven door de Verenigde Naties (ook bekend als “het oranje boek”, naar de kleur van de omslag). Ze worden tevens zo veel mogelijk afgestemd op de voorschriften voor het transport per spoor (RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) en op de binnenwateren (ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures). Dit is nodig daar bijvoorbeeld containers of opliggers van vrachtwagens niet alleen over de weg maar ook per spoor of over water vervoerd kunnen worden.

De Europese Unie heeft bij Richtlijn 94/55/EG van 21 november 1994 het ADR in de Europese Unie ingevoerd. In België is deze richtlijn omgezet door het Koninklijk Besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen van 9 maart 2003. In Nederland vormt het ADR een bijlage van het VLG (reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen). Dit reglement valt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Er zijn diverse wetten die zich bezighouden met het opslaan, transporteren en werken met gevaarlijke goederen.

Disclaimer:
Diversestickers.nl is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze stickers.

Gerelateerde producten

Titel

Ga naar de bovenkant