Home/Veiligheid, Verbodsstickers, Verkeersveiligheid/Verboden zitplaats tijdens de rit sticker

Verboden zitplaats tijdens de rit sticker

Op voorraad
Op werkdagen voor 15:00 besteld, zelfde dag verzonden

Artikelnummer: DS1001008

Vanaf 1.25

  • Zakelijk betaling op factuur mogelijk

  • Eigen productie

Verboden zitplaats tijdens de rit stickers worden geleverd als cirkelvormige stickers.
Het verbodsteken is altijd cirkelvormig en heeft een rode rand en dwarsstreep. De achtergrond is wit en het pictogram dat het verbod uitbeeld is zwart.

Verboden zitplaats tijdens de rit
Zitplaatsen in kampeerwagens die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig op de openbare weg rijdt, moeten vanaf 3 juni 2018 aangeduid worden met een pictogram of een bordje. Voor kampeerwagens die niet in orde zijn met deze verplichting, zullen de keuringscentra voortaan een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afleveren. Het voertuig moet dan binnen drie maanden aangeboden worden voor een  herkeuring. De nieuwe voorschriften gelden voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29 oktober 2013.

De aanduiding van niet-toegelaten zitplaatsen tijdens het rijden in kampeerwagens is eigenlijk al verplicht sinds 4 april 2017. Maar de keuringscentra leverden sindsdien een groen keuringsbewijs met een opmerking af. Dat wil zeggen dat er geen herkeuring moet gebeuren en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is.

Europese Richtlijn
De nieuwe regel is een gevolg van de Europese Richtlijn 2007/46/EG. In bijlage X, 2.1. staat te lezen: “Elk voertuig, systeem of onderdeel of elke technische eenheid waarvoor krachtens deze richtlijn of een bijzondere richtlijn of verordening goedkeuring is verleend, moet zo zijn vervaardigd dat het/zij in overeenstemming is met het type dat is goedgekeurd, en met name voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn of aan een op de volledige lijst van bijlage IV of bijlage XI voorkomende bijzondere richtlijn of verordening.” In bijlage XI aanhangsel 1 met als titel ‘Kampeerwagens, ambulances en lijkwagens’ wordt inzake de ‘sterkte van de zitplaatsen’ bepaald: “Toepassing beperkt tot zitplaatsen die bestemd zijn voor normaal gebruik wanneer het voertuig op de weg rijdt. Zitplaatsen die bestemd zijn voor gebruik wanneer het voertuig op de weg rijdt, moeten voor de gebruikers duidelijk worden geïdentificeerd door middel van een pictogram of een bordje met een passende tekst.” Hoe dat pictogram of bordje met passende tekst eruit moet zien, is echter nergens bepaald.

Inbreuk op KB Technische Eisen
De pictogrammen of bordjes met tekst moeten er hangen op het moment van de goedkeuring van het voertuig. Hangen ze er niet, dan komt het voertuig niet meer in alle opzichten overeen met het goedkeuringscertificaat en is het in het verkeer brengen van het voertuig verboden. Wie dat wel doet, begaat een inbreuk op artikel 14, § 1.3 van het KB Technische Eisen van 15 maart 1968, luidend: “Het in het verkeer brengen op de openbare weg van een voertuig van de categorieën M, N, O, T, C, R en S dat niet in alle opzichten overeenkomt met het goedkeuringscertificaat is verboden.”

Ingeschreven vanaf 29 oktober 2013
De verplichte aanduiding van de zitplaatsen waar niemand mag zitten tijdens het rijden op de openbare weg, is alleen van toepassing voor de voertuigen die voor het eerst werden ingeschreven vanaf 29 oktober 2013. Voor voertuigen die vóór 29 oktober 2013 werden ingeschreven, geldt de verplichting dus niet.

Extra informatie:
– Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
– Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (KB Technische eisen)

 

Titel

Ga naar de bovenkant