Toont alle 10 resultaten

GHS

Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels.

Wereldwijd doel

Het GHS Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Het indelingssysteem wordt stap voor stap in verschillende landen ingevoerd. Het GHS geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Ook zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.

Door het invoeren van het GHS verminderen de verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. Het brengt meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsaanduiding, pictogrammen en voorzorgsmaatregelen.

Wettelijk kader

De Verenigde Naties hebben het GHS ontworpen. Het GHS is grotendeels ingevoerd in de internationale transportregelgeving. Ook de gevaarsindeling voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EUEuropese unie is in lijn met het GHS. Daartoe is de CLPClassification, Labelling and Packaging Verordening (EGEuropese Gemeenschap ) 1272/2008 in 2009 van kracht geworden. Deze verordening heeft de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG vervangen.

Meer informatie

De Verenigde Naties passen de geharmoniseerde indelingscriteria van het VNVerenigde Naties GHS eenmaal per twee jaar aan. De VN heeft revisie 7 van het VN GHS gepubliceerd in 2017 en deze is verwerkt in de CLP Verordening.